Teen myös tilaustöitä yksilöllisten toiveitten mukaisesti.
Ota yhteyttä sähköpostilla, puhelimitse tai postitse.
Kerron mielelläni eri mahdollisuuksista.JUSSAKKA
Kaamasentie 3300 • 99910 KAAMANEN
+358 400 443 157
jussakka@jussakka.fi